Mezinárodní workshop "Studium polyelektrolytových kapsul pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu"

V rámci tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků výzkumného programu Diagnostické metody se ve dnech 22. – 26. 6. 2020 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Studium polyelektrolytových kapsul pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu.  Tohoto workshopu se účastnilo oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR  a přední odborníci Ing. Peter Gemeiner, DrSc. a Ing. Marek Bučko, Ph.D., z Chemického ústavu Slovenské akademie Věd s cílem speciálních experimentů vedoucích k charakterizaci sférických polyelektrolytových kapsul ve vysokém rozlišení pomocí speciálně upraveného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu QUANTA 650 FEG. Součástí několikadenního workshopu byla i odborná diskuze nad přípravou společných vědeckých článků.  
V rámci workshopu přednesl Ing. Marek Bučko, Ph.D. veřejnou přednášku na téma Imobilizácia živých buniek pre biokatalytickú produkciu chemických špecialít. Dříve získané výsledky v oblasti studia polyelektrolytových kapsul, jež vzešly z dlouhodobé vědecké spolupráce týmu dr. V. Neděly a dr. P. Gemeinera , byly představeny veřejnosti v interview pro ČRo Plus a také byla vydána tisková zpráva „Unikátní elektronový mikroskop z Brna umí zobrazit kapsule s živými buňkami pro výzkum nových antivirotik!“, kterou převzala ČTK a další media.
Workshop byl realizován za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu č. 1. - „Korelativní in-vivo zobrazování roslinných a bio-polymerních vzorků“ je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

AV21  AV21

 

AV21