Workshop "Studium buněčných membrán rostlin ve vysokém rozlišení"

V rámci tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků,  výzkumného programu Diagnostické metody, se ve dnech 1. – 3. 6. 2020 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil workshop s názvem Studium buněčných membrán rostlin ve vysokém rozlišení. Tohoto workshopu se účastnila skupina Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (dr. Petrášek a dr. Ayoub Stelate) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dr. Schwarzerová), s cílem odborné diskuze a speciálních experimentů cílených na specificky značené buněčné membrány rostlin ve vysokém rozlišení pomocí speciálně upraveného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu QUANTA 650 FEG. Součástí několikadenního workshopu byla i odborná diskuze nad přípravou společných vědeckých článků.      
Workshop se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu č. 1. - „Korelativní in-vivo zobrazování roslinných a bio-polymerních vzorků“ je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

AV21  AV21

 

AV21