Workshop "Metody elektronové mikroskopie pro analýzu uměleckých děl"

V rámci tématu T20-02: Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany výzkumného programu Diagnostické metody se dne 25. 6. 2020 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, uskutečnil workshop s názvem Metody elektronové mikroskopie pro analýzu uměleckých děl. Při setkání vědců z oddělení Elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, (dr. Neděla, dr. Mika, dr. Soukupová a dr. Pokorná) a vědeckých pracovníků z Akademie laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (dr. Hradil a dr. Hradilová) byla naplánovaná další vědecká spolupráce v oblasti materiálového průzkumu uměleckých děl pomocí elektronové mikroskopie.
Workshop se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.
Řešitelem tématu č. 2. - Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany je Dr. David Hradil, z ÚACH AV ČR.
Spolupracující podřešitelé jsou dr. Vilém Neděla a dr. Filip Mika, z ÚPT AV ČR, oddělení Elektronové mikroskopie.

AV21

AV21

AV21