Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

Elektronový mikroskop a ledové květy jsou témata červencového magazínu Česká věda. pokračování
19.7.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 28.- 29.3. 2018 proběhl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma „Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“. Přednáška Ing. Evy Tihlaříkové, Ph.D. pokračování
9.4.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 4. – 7. 12 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. koná mezinárodní setkání vědců z USA, Číny, Taiwanu, Francie, Španělska, Rakouska a Portugalska v rámci semináře skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky. pokračování
5.12.2017 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ve dnech 21 – 22. 11. 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konalo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Diagnostika biofilmů“. pokračování
28.11.2017 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 2. 11. – 3. 11. 2017 se konal v Branišovicích workshop na téma „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
20.11.2017 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 11. 9. až 13. 9. 2017 se uskutečnil mezinárodní workshop na téma “Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii“. Organizátorem akce byl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., který hostil významné vědecké kapacity. Mezinárodní workshop byl realizován za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
1.9.2017 - Mikroskopie a mikroanalýza
Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 14. - 16. 6. 2017 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo zahájit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. pokračování
15.6.2017 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 30.5. 2017 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR, uskutečnila veřejná přednáška Dr. Thomase Burga z Max Planck Institute v Goettingenu na téma: Micro-/Nano-Instrumentation for Biophysical Measurements and Cryomicroscopy. pokračování
1.6.2017 - Mikroskopie pro biomedicínu

Stránky