Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

Dne 26.2.2020 se v Brně na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konal workshop, který byl věnován rozvoji již navázané spolupráce mezi Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a společností Synpo a.s. pokračování
8.3.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 20. prosince 2019 se uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA. pokračování
23.12.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ve dnech 19. – 21. 11. 2019 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR praktický workshop s názvem „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“. Setkání pořádala skupina Mikroskopie pro biomedicínu z oddělení Laboratoře elektronové mikroskopie. pokračování
2.12.2019 - Mikroskopie pro biomedicínu
Dne 29. 10. 2019 se v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR  konal workshop, který byl zaměřen na testování nové elektroniky ionizačního detektoru. pokračování
26.11.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 14. 11. – 15. 11. 2019 se konal workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“, který byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
20.11.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 se v oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Electron beam shaping in scanning electron microscopy“. pokračování
19.11.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
ve dnech 13. – 15. 11. 2019 byla pro veřejnost ke zhlédnutí na volném prostranství před budovou Ústavu přístrojové techniky AV ČR výstava obrázků z mikroskopického světa. pokračování
12.11.2019 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 14. a 15. listopadu 2019 se bude konat workshop s názvem „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“. pokračování
17.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 11. – 16. 8. 2019 se členové skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR zúčastnili mezinárodního setkání s výzkumnou skupinou Dr. Thomase Loertinga, významného vědce v oblasti přípravy a studia speciálních druhů ledu. Setkání proběhlo na půdě Universität Innsbruck. Setkání se uskutečnilo za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
2.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 8. 7. 2019 se konal jednodenní workshop, kterého se zúčastnili vědci z oddělení laboratoří Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR a dále prestižní zahraniční odborníci prof. Wolfgang Werner z Technische Universität Wien a prof. Teddy Asefa z Rutgers Univerzity. pokračování
15.8.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Stránky