Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

ve dnech 13. – 15. 11. 2019 byla pro veřejnost ke zhlédnutí na volném prostranství před budovou Ústavu přístrojové techniky AV ČR výstava obrázků z mikroskopického světa. pokračování
12.11.2019 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 14. a 15. listopadu 2019 se bude konat workshop s názvem „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“. pokračování
17.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 11. – 16. 8. 2019 se členové skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR zúčastnili mezinárodního setkání s výzkumnou skupinou Dr. Thomase Loertinga, významného vědce v oblasti přípravy a studia speciálních druhů ledu. Setkání proběhlo na půdě Universität Innsbruck. Setkání se uskutečnilo za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
2.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 8. 7. 2019 se konal jednodenní workshop, kterého se zúčastnili vědci z oddělení laboratoří Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR a dále prestižní zahraniční odborníci prof. Wolfgang Werner z Technische Universität Wien a prof. Teddy Asefa z Rutgers Univerzity. pokračování
15.8.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Dne 2.5.2019 se konal v laboratořích elektronové mikroskopie ÚPT workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků. pokračování
7.5.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.30 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR proběhne přednáška významného japonského vědce Dr. Tomohiro Aoyama ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma "Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV". pokračování
8.4.2019 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Posílení spolupráce ÚPT AV ČR se špičkovými zahraničními akademickými partnery v oblasti energiově filtrované rastrovací elektronové mikroskopie. pokračování
15.2.2019 - Mikroskopie a mikroanalýza
Toto téma prohlubuje znalosti o výtvarných materiálech a technice malby, což zkvalitní a zrychlí posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. pokračování
15.2.2019 - Mikroskopie a mikroanalýza
Unikátní detektor elektronů z Brna pomohl odhalit nové živočišné druhy. pokračování
5.11.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Workshop na téma "Correlative microscopy of beam sensitive samples" 1.11.2018, 8:00hod, přednáškový sál ÚPT pokračování
25.10.2018 - Mikroskopie pro biomedicínu

Stránky