Nanomateriály čistí ovzduší

Odpolední zprávy Televize Seznam (17:37).
Dr. E. Materna Mikmeková představila v reportáži Nanomateriály čistí ovzduší svůj úspěch analýzy v rámci výzkumného týmu s americkými kolegy.
Neobvyklé chování velmi malých krystalů oxidu titaničitého může pomoci při výrobě metanu a dalších paliv. Dokázal to vědecký tým Teddyho Asefy z americké Rutger University. Netypické chování nanočástic, které vědci popisují jako dlouho trvající „blikání“, objevila a poprvé analyzovala Eliška Materna Mikmeková z brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR, která s americkým týmem spolupracuje.    
U příležitosti tohoto objevu byla vydaná Tisková zpráva, kterou  dne 24.8.2020 převzala ČTK.