Mezinárodní workshop "Metody přípravy ledů pro mikrostrukturní analýzu pomocí ESEM"

V rámci tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků výzkumného programu Diagnostické metody se ve dnech 27. – 31. 7. 2020 na Universitě v Innsbrucku uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Metody přípravy ledů pro mikrostrukturní analýzu pomocí ESEM. Tohoto workshopu se účastnili vědci (Vilém Neděla, Eva Tihlaříková, Kamila Závacká a Ľubica Vetráková) ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a členové (Christina Tonauer, Astrid Hauptmann, Tobias Gasser, Johannes Bachler) výzkumného týmu dr. Thomase Loertinga z Innsbrucké university. Náplní workshopu byla příprava mražených vzorků a jejich analýza pomocí diferenční skenovací kalorimetrie a rentgenové difraktometrie. Tyto vzorky budou následně pozorovány pomocí speciálně upraveného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu QUANTA 650 FEG. Dále byly diskutovány výsledky, které přineslo společné měření, a byla zahájena příprava společného článku obou skupin.  
Setkání proběhlo za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.
Vedoucím tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

AV21  AV21  AV21

 

AV21