Workshop "Termodynamika - pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii"

V rámci tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků výzkumného programu Diagnostické metody se dne 20. 5. 2020 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil workshop s názvem Termodynamika – pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii. Při setkání vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR (Vilém Neděla, Eva Tihlaříková a Eva Soukupová) se zaměstnanci firmy  NumSolution s.r.o. (Petr Martinů a Aleš Macálka) byla naplánovaná další vědecká spolupráce v oblasti pokročilých simulací v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii.
Workshop se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

AV21

 

AV21