Microscopy Today Micrograph Awards 2023, ocenění za 3. místo převzal Ondřej Ambrož,

který je autorem snímku a za který získal třetí místo v prestižní mezinárodní soutěži Microscopy Today Micrograph Awards 2023 v kategorii snímků publikovaných ve vědeckých časopisech za poslední rok.

Toto ocenění Ondřej Ambrož převzal na konferenci Microscopy and Microanalysis 2023 v Minneapolis ve Spojených státech amerických, která se konala koncem července 2023.  Na této konferenci společně se svými kolegy Janem Čermákem a Patrikem Jozefovičem prezentovali výsledky vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, ÚPT AV ČR, jejíž jsou členy.
Snímek O. Ambrože byl vybrán jako jeden z finálových a byl zobrazen na titulní straně časopisu Microscopy Today, vydávaného Americkou mikroskopickou společností (Microscopy Society of America) v červencovém vydání.
V zářijovém vydání časopisu Microscopy Today bude Ondřej Ambrož představen jako jeden z vítězů.
„Významný pokrok ve světelných a elektronových mikroskopech v posledních letech byl doprovázen narůstající náročností přípravy vzorků, což je často opomíjeno. Výzkum naší vědecké skupiny se zaměřuje na optimalizaci manuálních metalografických postupů a zavádění nových inovativních metod, jako je robotizace a in situ experimenty. Cílem je dosáhnout konzistentní přípravy vzorků s vynikající opakovatelností a lepším porozuměním reálné struktury materiálů.“ Představuje výzkum Ondřej Ambrož, který je součástí vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, jejíž vedoucí je excelentní vědkyně dr. Šárka Mikmeková.  

Vzorek byl připraven v metalografii světově ojedinělou metodou robotizovaného leptání.
Snímek je pořízen světelným optickým mikroskopem a je na něm zachycena mikrostruktura hliníkové slitiny AlSi9Cu3(Fe).

Gratulujeme k získanému ocenění!Magický svět metalografie 
Foto: „Magický svět metalografie“, O. Ambrož (3. místo):
AlSi9Cu3(Fe) aluminum alloy showing Al, eutectic, and intermetallic phases. (polished, color etched, reflected light microcopy)

Ocenění
Foto: O. Ambrož (vpravo) přebírá ocenění


Microscopy Today
Foto: Titulní strana časopisu Microscopy Today (červenec 2023)