Preparation and characterization of advanced nanomaterials applied in green technologies

Příprava a charakterizace pokročilých nanomateriálů s aplikačním potenciálem v zelených technologiích je mezinárodní seminář s workshopy pořádaný v rámci projektu Strategie AV 21. Bude hostit 3 významné zahraniční vědce.

A o čem se bude diskutovat?
Oblast přípravy nanomateriálů s vysokým potenciálem v oblasti ochrany životního prostředí představí profesor Tewodros Asefa s prestižní Rutgers University v USA.
Charakterizaci nanomateriálů pomocí pokročilých měřících a simulačních technik představí prof. Eugene Krasovskii UPV/EHU, Španělsko, a Dr. Michael Lejeune z Université Picardie Jules Verne z Francie.
Cílem semináře je seznámit vědce, studenty, aplikační inženýry i širokou veřejnost s novými trendy v oblasti nejmodernějších nanomateriálů a jejich uplatněním v oblasti zelených technologií. Seminář pořádá skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR, pod vedením Dr. Elišky Materna Mikmekové.

Přednášky proběhnou 14. srpna 2023 od 13:00 do 16:00 v prostorách přednáškového sálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Jednotlivá témata představí vědci mezinárodního formátu:
13:00 – 13:40 prof. Teddy Asefa (USA), téma "Multifunctional Nanomaterials for Catalysis and Energy
14:00 – 14:40 Dr. Michael Lejeune (Francie), téma "Metal-oxide nanomaterials for the photodegradation of dyes"
15:00 – 15:40 prof. Eugene Krasovskii (Španělsko), téma "Temporal aspects of electron scattering"

Přednášky budou vždy proloženy prostorem k diskusi s hosty u kávy.
Mezinárodní seminář s workshopy se uskuteční za finančního přispění projektu Strategie AV 21, programPrůlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie”, jehož koordinátorem je prof. Josef Lazar.
Všechny zájemce o téma srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

AV21

Foto: „blikající nanokrystaly v uhlíku“

Foto: Archív: Eliška Materna Mikmeková, Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR