Workshop "Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku"

Dne 26.2.2020 se v Brně na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (ÚPT AV ČR) konal workshop „Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku“, který byl věnován rozvoji již navázané spolupráce mezi ÚPT AV ČR a společností Synpo a.s.

Hlavním tématem workshopu byla konzultace poznatků ze sledování vnitřní struktury materiálů, distribuce velikosti částic plniv a homogenity jejich rozložení v závislosti na vstupních surovinách, technologii jejich přípravy a souvislosti mezi strukturou a složením materiálů a jejich mechanickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi při dlouhodobých cyklických zkouškách při nízkých teplotách s vyhodnocením tendence k praskání na strukturální i mikrostrukturální úrovni s využitím environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a rentgenové mikroanalýzy.

Workshopu se zúčastnili vědečtí pracovníci a odborníci z oblasti mikroskopie a chemie, doc. Ing. Josef Jirák, CSc.; Ing. Vilém Neděla, Ph.D.; Ing. František Socha, Ph.D. a Ing. Pavla Švíglerová, PhD.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Téma T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování roslinných a bio-polymerních vzorků, jehož vedoucím je dr. Vilém Neděla, vedoucím skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.

 

AV21  AV21

 

AV21