Přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty v USA

Dne 20. prosince 2019 se uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA.

Dne 20. prosince 2019 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty v USA. Tématem byla příprava a analýza pokročilých nanomateriálů a jejich aplikace například v solárních panelech či odsolování vody. Po prezentaci T. Asefy, které se zúčastnilo 9 posluchačů převážně z oddělení Elektronové mikroskopie ÚPT, proběhla diskuse a oboustranná výměna zkušeností v daném oboru.  Setkání bylo zrealizováno za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program Diagnostické metody a techniky. Řešitelkou tématu je Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

prof. Tewodros Asefa

Tewodrose Asefa

AV21