Testování nové elektroniky detektoru

Dne 29. 10. 2019 se v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR  konal workshop, který byl zaměřen na testování nové elektroniky ionizačního detektoru.
Na jejím vývoji se podílela firma Haal Elektro, s.r.o., se kterou byla navázána spolupráce a nově podepsána smlouva o utajení. Účastníci workshopu byli vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AVČR, v. v. i. a zaměstnanci firmy HAAL Elektro, s.r.o. Workshop byl realizován za finanční podpory projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky. Vedoucím tématu je dr. Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie.

 

AV21  AV21

 

AV21