Oblasti výzkumu

Magnetická rezonance a kryogenika

Kryogenika a supravodivost
Měření a analýza dynamických chyb AD převodníků
Aplikovaná supravodivost
Měření a analýza magnetických polí
Magnetická pole
Heliová lázňová kryovývěva
Emisivity tepelného záření
Tepelné toky v kryostatech
Kryostaty
Magnetická rezonance
Aplikace
Hyperpolarizace
Analýza multiparametrických dat
Morfometrie
Kontrastní látky
- NMRScope-B
- jMRUI
Spektroskopie
Difuzometrie
Perfuzometrie