Emisivity tepelného záření

Tepelné záření je významnou složkou tepelných toků v kryotechnických systémech. Tým se proto zabývá zjišťováním koeficientů emisivity tepelného záření materiálů. K měření při nízkých teplotách si staví speciální přístroje. Předmětem studia jsou rovněž možnosti snižování emisivity pomocí speciálních úprav povrchů.

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost