Analýza multiparametrických dat

Význam: MR je zdrojem řady typů dat, vypovídající o různých objektivních parametrech vzorků. Pro získání konzistentního obrazu o procesech v něm probíhajících je užitečné mít možnost data rozdílných typů uvažovat současně.
Metody: Základním problémem je spolehlivá koregistrace obrazů, řada světových pracovišť k tomuto účelu vyvinula a vyvíjí algoritmy a software.
Výzkum: V současné době je testována použitelnost jednotlivých produktů pro probíhající animální studie.

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance