- NMRScope-B

NMRScope-B je rozšiřující modul k programu jMRUI verze 5.0 (http://www.mrui.uab.es/mrui/) nebo pozdější, umožňující simulaci vázaných spinových systémů v průběhu NMR experimentu. Primárním cílem pluginu je simulace NMR signálů a spekter biomedicínsky zajímavých metabolitů pro potřeby jejich spektroskopické kvantifikace, poskytuje ale i řadu dalších funkcí pro vývoj metod in vivo MR spektroskopie a spektoskopického zobrazování. Simulace zahrnuje efekty chemických posunů, spin-spinových vazeb, relaxace, prostorové a spektrální selektivity excitace a podporuje volnou tvorbu pulsních sekvencí a protokolů. Software je poskytován na základě licenční smlouvy na využívání programu jMRUI. Pro nekomerční využití je licence bezplatná. Přesné znění licenční smlouvy, manuál a software mohou být získány na e-mailové adrese jana@isibrno.cz.
NMRScope-B byl vyvinut v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v rámci EU grantu FAST “Advanced Signal-Processing for Ultra-Fast Magnetic Resonance, and Training” (MRTN-CT-2006-035801) a s podporou grantů GA102/09/1861 a AV0 Z20650511. Je dále vyvíjen za přispění EU grantu TRANSACT “Transforming Magnetic Resonance Spectroscopy into a Clinical Tool” (http://www.transact-itn.eu/).

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance