Aplikace

Současná práce je zaměřena na kolaborativní výzkum Parkinsonovy choroby, schizofrenie a rakoviny v myších a potkaních modelech a na testování experimentálních kontrastních látek připravených spolupracujícími týmy k vývoji nanočásticových nebo molekulárních nosičů pro cílený transport léčiv a diagnostických markerů.

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance