Morfometrie

Význam: Morfometrie na bázi MR slouží k objektivnímu vyhodnocení morfologických anomálií souvisejících s konkrétním onemocněním, čímž napomáhá ke stanovení patofyziologie a jako marker k testování vlivu léčiv.
Metody: Software pro tyto aplikace ve světě vyvíjí řada pracovišť, a to zejména pro humánní aplikace v nižších polích. Základními principy je koregistrace obrazů a statistické vyhodnocení rozdílů mezi skupinami. Skupina MR se momentálně zabývá jejich aplikací pro animální měření v silném poli.
Výzkum: Metody jsou součástí zobrazovacích služeb poskytovaných externímu biologickému výzkumu.

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance