Měření a analýza magnetických polí

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost