Hyperpolarizace

Jaderná hyperpolarizace, tzn. zvýšení magnetizace atomových jader nad hodnotu odpovídající boltzmannovské termodynamické rovnováze, je perspektivní oblast pro řadu oblastí aplikace NMR. Současná práce je směrována na vývoj technologie pro účinnou hyperpolarizaci xenonu-129 metodou spinové výměny s laserem polarizovanými parami rubidia. Během tohoto procesu jde o účinné přenesení momentu hybnosti kruhově polarizovaných fotonů pocházejících z titan-safírového nebo polovodičového laseru na elektron atomu rubidia a z něj pak na atomové jádro xenonu. Tato metoda bude použitelná i pro hyperpolarizaci helia-3. Hyperpolarizovaný vzácný plyn lze užít jak v biologických (tělní dutiny – plíce, střeva, výměna plynů a jejich transport), tak i materiálových studiích (porézní materiály).

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance