Heliová lázňová kryovývěva

Hlavními principy činnosti kryovývěv jsou kondenzace a sorpce plynů na velmi chladném povrchu. Pro elektronově optické přístroje byla vyvinuta malá lázňová heliová kryovývěva se 3 litry kapalného helia a 3.4 litry kapalného dusíku. Intervaly doplňování jsou více jak 30 dní pro helium a 5 dní pro dusík. Čerpací parametry vývěvy jsou nyní testovány.

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost