Kryostaty

Kryostat je zařízení používané k tepelné izolaci vnitřních chladných částí od okolního prostředí. Vnitřní části jsou chlazeny vnějším chladicím zařízením nebo tzv. kryokapalinami. Z nich jsou nejběžnější kapalný dusík (teplota 77 K) a kapalné helium (4.2 K). V kryostatech však může být dosaženo podstatně nižších teplot. V chladných částech kryostatů se provádějí vědecké experimenty a technická měření, která vyžadují nízké teploty, nebo jsou v nich umístěny supravodivé magnety.

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost