Aplikovaná supravodivost

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost