Magnetická pole

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost