Měření a analýza dynamických chyb AD převodníků

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost