- jMRUI

Program jMRUI (http://www.mrui.uab.es/mrui/) je vyvíjen konsorciem evropských institucí ke kvantifikaci in vivo spekter měřených metodami MR jednovoxelové spektroskopie i spektroskopického zobrazování. ÚPT v současné době koordinuje softwarový vývoj, který souvisí s EU grantem TRANSACT “Transforming Magnetic Resonance Spectroscopy into a Clinical Tool” (http://www.transact-itn.eu/).

Výzkumná skupina: 
Magnetická rezonance