Oblasti výzkumu

Speciální technologie

Elektronová litografie
Nanolitografie
Mikrolitografická technologie
Průmyslová holografie pomocí elektronové litografie
Elektronová litografie pro nanotechnologie
Elektronové technologie
Vakuové elektrické průchodky
Pájení ve vakuu
Svařování elektronovým svazkem
Tenké vrstvy
Depozice a charakterizace tenkých vrstev magnetronovým naprašováním