Mikrolitografie

Technologie přípravy struktur v tenkých vrstvách kovů a dielektrik na křemíkových nebo skleněných podložkách. Kombinovaná elektronová litografie.

Leptací techniky: mokré leptání, plasmatické leptání, reaktivní iontové leptání (RIE).

Rozptyl elektronů při interakci s pevnou fází v průběhu expozice elektronovým svazkem.

Zobrazovací techniky: optická mikroskopie, profilometrie, konfokální mikroskopie (CLSM), AFM, SEM.

 

 

mems

 

Skupina elektronové litografie

Oblasti výzkumu:

Nabízené technologie:

 

Technologický postup pro přípravu nanostrukturovaných membrán Si3N4 na nosné křemíkové podložce zahrnuje řadu litografických a leptacích operací.

 


lift off – tlusté kovové vrstvy

 

 
Upravený postup lift–off pro přípravu tlustých kovových mikrostruktur. a) ovrstvení a vysušení PMMA, b) ovrstvení a vysušení SU-8, c) expozice UV přes fotošablonu, d) vytvrzení rezistu po expozici, e) vyvolání rezistu, f) plazmatické dočištění, g) nanesení kovové vrstvy, h) odstranění rezistu, krok lift–off.    
combined lithography    
Postup pro kombinovanou expozici na dvou litografech s odlišným urychlovacím napětím.  Pro vyvolávání exponovaného rezistu je možné použít buďto metodu nezávislého vyvolávání  nebo metodu simultánního vyvolávávní rezistu.    
lift-off jedna vrstva rezistu
   
Postup lift-off s jednou vrstvou rezistu: a) nanesení rezistu; b) expozice a vyvolání rezistu; c) naprášení kovové vrstvy; d) krok lift-off; e) mechanické čištění.
   
lift-off dvě vrstvy rezistu    
Postup lift-off se dvěma vrstvami rezistu: a) nanesení jedné a druhé vrstvy rezistu; b) expozice rezistu; c) vyvolání rezistu; d) naprášení kovové vrstvy; e) krok lift-off.    

 

 Výzkumná skupina: 
Elektronová litografie