Pájení ve vakuu

Provádíme klasické vakuové pájení např. mědí nebo niklovou pájkou. Pro spojování kovů s křehkými nekovovými materiály bylo zavedeno pájení tvárnými aktivními pájkami. V součas­nosti máme k dispozici dvě vakuové pece: - Modernizo­vaná vakuová pec PZ 810 z pr­odukce Tesly Rožnov - Malá laboratorní pec vlastní konstrukce

Výzkumná skupina: 
Elektronové technologie