Pokročilé výkonové laserové technologie

Princip laserového svařování využívá vysoké hustoty energie (řádově 107 W cm-2) v ploše ozářené svazkem, která způsobí okamžité odpařenímateriálu sminimální tepelnou disipací do okolního objemu. Vytváří se tak válcová dutina vyplněná parami kovu o takovém tlaku, že brání slití tekutého kovu na stěnách dutiny. Pokud se paprsek vhodnou rychlostí pohybuje po povrchu, dutina sleduje pohyb paprsku a lze tak v porovnání s jinými metodami dosáhnout velmi štíhlého svaru s průvarem do velké hloubky. Proces nemusí probíhat ve vakuu – do místa svaru je přiváděna vhodná ochranná atmosféra k potlačení oxidace svarové lázně. Pokud je souběžně s paprskempřiváděn domísta tavení procesní plyn s vyššímtlakem, kapalný kov je ze spáry vytlačován a místo svařovací dochází k řezánímateriálu. Oproti ostatním tepelným metodám svařování či dělení minimalizuje užití laseru tepelné ovlivněnímateriálu a tím i jeho následné deformace.

V ÚPT je využíván vláknový laser, ke kterému jsou připojeny dvě technologické aplikační hlavy pro dělení a svařování materiálů. Řezací hlava je na rameno robota upevněna přes vlastní nezávislou lineární osu, která pomocí zabudovaného zpětnovazebního systému udržuje konstantní odstup řezné trysky od materiálu, což je jeden z kritických požadavků na řezný proces. Svařovací hlava je vybavena koaxiální kamerou pro přímý pohled na probíhající svařovací proces. Polohování aplikačních hlav zajišťuje šestiosý robot, a doplňkové polohování opracovávaného dílu vzhledemk robotickému ramenu obstarává dvouosé polohovadlo napojené na řídící systém robota. Systém tak umožňuje nejvyšší možnou flexibilitu polohování.

Výzkumná skupina: 
Laserové technologie