Vakuové elektrické průchodky

Naše laboratoř má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě vakuových elektric­kých průchodek metodou skleněného zátavu. Požadavky na průchodky vycházejí často z našich vlastních potřeb, ale převážnou většinu průchodek vyvíjíme a vyrábíme podle požadavků našich partnerů z vysokých škol, vědeckých ústavů a průmyslu tzn. jde o zákaznic­ké průchodky. Jedná se většinou o vývoj a následnou výrobu několika kusů průchodek, které jsou v určitém směru unikátní, ale v některých případech bylo vyrobeno i několik stovek kusů. Také náš podíl na vývoji a výrobě je různý. Někdy je vývoj i výroba plně na nás, jindy se podílíme např. jen vlastním vývojem zátavů a jejich následnou výrobou. Jsou i případy, kdy po úspěšném vývoji průchodky převzal následnou výrobu plně na svá bedra náš průmyslový partner. Používáme skleněné zátavy dvou systémů: přizpůso­bený a tlakový. V případě přizpůso­beného zátavu jsou tepelné roztažnosti materiálů všech komponent zátavu tj. kolíku, skla zátavu a tělesa průchodky shodné (či velmi blízké). My používáme systém kovar – kovarové sklo. Velkou výhodou průchodek s těmito zátavy je široká teplotní oblast, ve které jsou použitel­né, –196°C až +400°C. V případě tlakového zátavu používáme kolíky z Ni-Fe, lithnobar­naté sklo a nerezové těleso průchodky. Hlavním impulzem pro vývoj tlakových zátavů byla možnost využití v jaderném průmyslu. Dnes tento systém používáme i pro průchodky v jiných oblastech použití. Tento systém omezuje teplotní rozsah použití na –60°C až +300°C. Vhledem k charak­teru naší výroby nemá smysl, abychom se snažili konkurovat zavedeným výrobcům ve standardních produktech. Snažíme se o to, aby naše průchodky byly v něčem speciální, např. průchodku D-sub s 9 kolíky na přírubě ISO-KF DN 25 nabízí jen minimum výrobců. My tuto průchodku vyrábíme tak, že zátavy vyrobíme přímo v přírubě. Většina výrobců vyrábí tyto průchodky přivařením vložky s vytvoře­nými zátavy pomocí elektrono­vého svařování k příslušné přírubě. V našem sortimentu jsou pochopitel­ně i průchodky ve formě vložek určených k přivaře­ní.

Výzkumná skupina: 
Elektronové technologie