Svařování elektronovým svazkem

Svařování elektrono­vým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu svařovaných součástí. Svařování probíhá zpravidla bez přídavného materiálu. Díky tzv. hloubkovému efektu lze, v závislosti na parametrech svářečky, svařovat značné tloušťky materiálu na jeden průchod – přes 10 cm v nerez oceli. V naší laboratoři provozujeme několik elektronových svářeček vlastní konstrukce. Největší má průměr pracovní komory 600 mm a menší svářečky disponují komorami o průměru 230 mm. Jsou osazeny elektronovými tryskami s maximálním urychlovacím napětím 60 kV a výkonem do 2 kW. Máme vypracované technologie pro svařování standardních materiálů pro vakuové a ultravakuové aparatury a technologie pro svařování kovových materiálů se značně rozdílnými fyzikálními vlastnostmi, např. nerezová ocel-Al, nerezová ocel-Cu, Ti-Al.

Výzkumná skupina: 
Elektronové technologie