AV21

av21 Na této webové stránce jsou soustředěny informace týkající se akcí realizovaných Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“ – jednoho z 25 okruhů, kterým se věnuje a které podporuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, známý jako Strategie Akademie věd AV21. av21
 

 

 
AV21
Témata realizovaná v roce 2021 za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, jejímž koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr. pokračování
AV21
Setkání vědců sk. Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT, ÚACH a vědeckých pracovníků z Akademie výtvarných umění v Praze proběhlo dne 18.2.2021 v laboratoři Elektronové mikroskopie, ÚPT. pokračování
AV21
Témata realizovaná v roce 2020 za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, jejímž koordinátorem je Ing. Ilona Müllerová, DrSc. pokračování
AV21
Výstava dvaceti pěti obrazů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše bude do 31. prosince 2020 ke shlédnutí v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, v Brně na Kobližné ulici. pokračování
AV21
Dne 19. 11. 2019 se uskutečnil online workshop, na kterém byly představeny pokročilé techniky elektronové mikroskopie používané ve výzkumu biologických vzorků. Workshopu se zúčastnilo přes 80 online posluchačů z tuzemska i zahraničí. pokračování
AV21
Ve dnech 1. a 2. 10. 2020 se uskutečnil workshop v rámci výzkumného programu Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, kterého se zúčastnila i skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, jako spoluřešitelé v rámci Strategie AV21, VP23. pokračování

Stránky