Pokročilá EREM pro výzkum v archeologii

Workshop spolupracujících ústavů Akademie věd ČR, se uskutečnil v laboratoři Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, dne 9. 4. 2024.

V rámci aktivity „Pokročilé zobrazování a mikroanalýza v umění a archeologii“ (řešitel aktivity doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.) výzkumného programu AV21 “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“ se 9. 4. 2024 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum v archeologii“. Tohoto workshopu se účastnili vědci z výzkumné skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a vědci z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, kteří společně plánovali postup dalších prací pro studium materiálového složení vzácných historických šperků, jež by mělo vést k odhalení dřívějších restaurátorských zásahů a přinést další zatím neznáme informace o těchto špercích s využitím unikátního přístrojového vybavení Ústavu přístrojové techniky AV ČR. První výsledky spolupráce budou v letošním roce zveřejněny v připravované publikaci.

Společný workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

 

AV21

 

SAV