AI, software a lidské tělo

Dne 19. dubna 2024 se v sále UPT konalo přednáškové dopoledne. Program, který připravili kolegové z oddělení Medicínských signálů, byl určen pro 40 studentů, konkrétně pro tři třídy šestiletého vzdělávacího programu Gymnázia Brno, Vídeňská, kteří přišli i se svými vyučujícími.

Společné téma všech přednášek pátečního dopoledne bylo AI, software a lidské tělo.

Úvodní část přednášek vedl Filip Plešinger, který představil téma umělé inteligence (AI) a popsal rozdíly mezi různými formami strojového učení. Byly demonstrovány příklady z praxe, např. spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno na odhadu chování dárců krve. Petr Klimeš se zabýval problematikou epilepsie a aplikace AI při lokalizací epileptických ložisek. Další přednáška se týkala AI technik pro zpracování řeči, kterou přednesl Ján Pavlus. Poslední částí přednáškového dopoledne bylo téma software pro analýzu perfuze, kterou studentům představil Jiří Vitouš z oddělení Magnetické rezonance na ÚPT AV ČR.
Dopoledne bylo plné zajímavých a interaktivních událostí, které studentům nabídlo pohled do světa AI v medicíně. Účastníci byli velmi aktivní a skvěle spolupracovali s přednášejícími. Už se těšíme na další akce, jako je „Letní škola AI“, která proběhne koncem června, a na které právě s naším Ústavem přístrojové techniky AV ČR Gymnázia Brno, Vídeňská spolupracuje.

Přednáškové dopoledne proběhlo za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Průlomové technologie budoucnosti“, jehož koordinátorem je prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR,
Řešitelem tématu Analytické nástroje a umělá inteligence nejen pro “Life Sciences”, je Ing. Filip Plešinger, Ph.D., vedoucí Skupiny umělé inteligence a medicínských technologií, oddělení Medicínských signálů.

 

Přednáškové odpoledne  Přednáškové odpoledne  Přednáškové odpoledne  Přednáškové odpoledne  Přednáškové odpoledne

SAV