Setkání účastníků VP Průlomové technologie budoucnosti

Dne 16. května 2024 proběhlo na Ústavu přístrojové techniky AV ČR pravidelné setkání účastníků výzkumného programu Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie Strategie AV 21.

Květnové setkání bylo netradičně pojato jakožto příležitost pro zlepšení prezentačních dovedností Ph.D. studentů zapojených pracovišť výzkumného programu, participujících na aktivitách výzkumného programu. Osobní setkání účastníků také přispělo k dalšímu prohloubení mezioborové spolupráce a napomohlo dalšímu rozvoji synergických efektů.

Setkání proběhlo za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.  a zároveň ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program setkání a jednotliví prezentující

 

SAV VP26

Josef Lazar, zahájení setkání