Studium

Vědečtí pracovníci spolupracují s VŠ :

Masarykova univerzita – www.muni.cz
Vysoké učení technické – www.vutbr.cz
Univerzita Karlova v Praze – www.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci - www.upol.cz
Ve spolupráci s VŠ vědečtí pracovníci působí jako školitelé a konzultanti bakalářských, magisterských a doktorských diplomových prací.

Akreditované doktorské studijní programy

Doktorský studijní program

Studijní obor

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Biomedicínská elektronika a biokybernetika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Elektronika a sdělovací technika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Fyzikální elektronika a nanotechnologie

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Mikroelektronika a technologie

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Teleinformatika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Teoretická elektrotechnika

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Biomedical Engineering and Biocybernetics

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Electronics and Communication

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Microelectronics and Technology

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Physical Electronics and Nanotechnology

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Teleinformatics

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Teoretical Electrical Engineering

VUT v Brně, FSI

Fyzikální a materiálové inženýrství

Fyzikální a materiálové inženýrství

VUT v Brně, FSI

Physical and Materials Engineering

Physical and Materials Engineering

MU, PřF

Fyzika

Fyzika kondenzovaných látek

MU, PřF

Fyzika

Fyzika plazmatu

MU, PřF

Fyzika

Vlnová a částicová optika

UP v Olomouci, PřF

Fyzika

Optika a optoelektronika

UP v Olomouci, PřF

Physics

Optics and Optoelectronics