Příprava komercionalizace aplikovaných výsledků projektu OP PIK

V rámci aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“ (řešitel aktivity doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.) výzkumného programu AV21 se dne 3. 5. 2024 uskutečnil workshop s názvem „Příprava komercionalizace aplikovaných výsledků projektu OP PIK“.

Workshopu se účastnili vědci z výzkumné skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, zástupci firmy NUM solution s.r.o., kteří dlouhodobě spolupracují v oblasti aplikovaného výzkumu. Byl vytvořen plán komercionalizace aplikovaných výsledků projektu OP PIK - Chlazený držák vzorků s vysoce účinným integrovaným detektorem pro mapování podmínek v komoře vzorku a postprocesingové zpracování obrazových dat z elektronového mikroskopu; Řídicí software pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu TDS.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

 

The "AI-CFD" ThermoDynamic Simulator for Electron Microscopy

 

SAV