Ve dnech 14. a 15. listopadu 2019 se bude konat workshop s názvem „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“. pokračování
17.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 11. – 16. 8. 2019 se členové skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR zúčastnili mezinárodního setkání s výzkumnou skupinou Dr. Thomase Loertinga, významného vědce v oblasti přípravy a studia speciálních druhů ledu. Setkání proběhlo na půdě Universität Innsbruck. Setkání se uskutečnilo za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
2.9.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 2.5.2019 se konal v laboratořích elektronové mikroskopie ÚPT workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků. pokračování
7.5.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Unikátní detektor elektronů z Brna pomohl odhalit nové živočišné druhy. pokračování
5.11.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 7. – 11. 8. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo rozšířit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. pokračování
30.7.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Elektronový mikroskop a ledové květy jsou témata červencového magazínu Česká věda. pokračování
19.7.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 28.- 29.3. 2018 proběhl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma „Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“. Přednáška Ing. Evy Tihlaříkové, Ph.D. pokračování
9.4.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 2. 11. – 3. 11. 2017 se konal v Branišovicích workshop na téma „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
20.11.2017 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 14. - 16. 6. 2017 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo zahájit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. pokračování
15.6.2017 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Koncem roku 2001 byl v ÚPT AV ČR dffdsd Brno instalován rastrovací elektronový mikroskop (FE SEM) JSM-6700F s autoemisní katodou a ultravysokou… pokračování
7.1.2015 - Enviromentální elektronová mikroskopie

Stránky