Workshop na téma Pokročilé zobrazovací metody pro mezioborový výzkum

V rámci tématu T21-01: Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) výzkumného programu Diagnostické metody a techniky se ve dnech 20. – 22. 10. 2021 na Branišovicích uskutečnil mezioborový workshop s názvem „Pokročilé zobrazovací metody pro mezioborový výzkum“.  Tohoto workshopu se účastnili vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Biofyzikálního ústavu AV ČR a IKEM, kteří přednesli své příspěvky z oblasti chemie polymerů, environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, rostlinné a živočišné biologie. Cílem workshopu byla odborná diskuze nad tématy probíhající mezioborové spolupráce, byly  diskutovány společně připravované publikace a byl stanoven plán další společné grantové spolupráce.
Workshop proběhl za finanční podpory projektu Strategie AV21, výzkumného programu Diagnostické metody a techniky, vedoucím tématu je doc. Vilém Neděla, vedoucí vědecké skupiny  Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.

 

AV21

 

AV21