AV21
Ve dnech 19. – 21. 11. 2019 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR praktický workshop s názvem „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“. Setkání pořádala skupina Mikroskopie pro biomedicínu z oddělení Laboratoře elektronové mikroskopie. pokračování
Ocenění
Dne 16. listopadu 2019 převzal Radovan Smíšek z oddělení Medicínských signálů, Ústavu přístrojové techniky AV ČR Cenu Josefa Hlávky. GRATULUJEME! pokračování
AV21
Ve dnech 28. až 30 11. 2019 proběhne workshop na téma „Biomedical signal analysis and processing for diagnostics“. Pořadatelem setkání je Fyziologický stav AV ČR za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorkou je Ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. pokračování
AV21
Ve dnech 14. 11. – 15. 11. 2019 se konal workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“, který byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 se bude konat v prostorách Ústavu přístrojové techniky AV ČR mezinárodní seminář věnovaný tématu elektronových vortexových svazků, tvarování elektronového svazku a jejich aplikací v elektronové mikroskopii. pokračování
Výzkum
Dne 22.listopadu 2019 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška profesora Milese Padgeta, profesora optiky na Univerzity v Glasgow, s názvem "Kvantové zobrazování". Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování

Stránky