Enviromentální elektronová mikroskopie

Živý roztoč v EREM.

Skupina se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a detekce signálních elektronů a pokračuje tak ve více než dvacetileté tradici založené profesorem Rudolfem Autratou. V oblasti základního a aplikovaného výzkumu je řešena problematika interakcí primárních a signálních elektornů s plynem, návrh a vývoj detekčních systémů pracujících na principu nárazové ionizace molekul plynů se signálními elektrony, vývoj a výzkum scintilačně-fotonásobičových detektorů pro detekci sekundárních i zpětně odražených elektronů jak v prostředí vysokého tlaku plynů, tak také pro klasické rastrovací elektronové mikroskopy a vývoj nových metod pro studium obtížně pozorovatelných vzorků živé i neživé přírody. Skupina se zabývá také energiově disperzní analýzou elektricky nevodivých, často vlhkých biologických a polymerních vzorků a vzorků pozorovaných ve vlhkém stavu, případně kapalin pomocí rastrovací transmisní elektornové mikroskopie. Ve spolupráci s řadou akademických partnerů a firem realizuje výzkum širokého spektra obtížně pozorovatelných vzorků, převážně v rámci dynamických in-situ experimentů. Více informací na http://eem.isibrno.cz/

Oblasti excelence skupiny:

Nízkoenergiová mikro-morfologická charakterizace neupravených vlhkých biologických vzorků a polymerů v EREM

Dynamické in-situ pozorování vzorků na fázovém rozhraní/přechodu matriálů za optimalizovaných termodynamických podmínek v EREM a elektronová mikroskopie pro studium ledu

Monte-Carlo simulace interakcí elektronů s plynem, vodou a pevnou látkou v EREM/REM

Zobrazování s vysokým rozlišením a rentgenová mikroanalýza nevodivých/polovodivých vzorků v podmínkách vyššího tlaku plynu EREM

Výzkum, vývoj a výroba vysoce účinných detektorů signálních elektronů pro elektronovou mikroskopii

Simulace proudění plynu a přenosu tepla pro výzkum a vývoj zakázkového vybavení pro EREM a REM