Mezinárodní workshop skupiny EREM, ÚPT AV ČR

Mezinárodní workshop - Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM

V rámci tématu T21-01: Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů výzkumného programu Diagnostické metody a techniky se ve dnech 7. – 14. 8. 2021 na Universitě v Innsbrucku uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM. Tohoto workshopu se osobně účastnili doc. Vilém Neděla a prostřednictvím on-line meetingů Mgr. Kamila Závacká a dr. Ľubica Vetráková ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a členové výzkumného týmu dr. Thomase Loertinga z Innsbrucké university. Náplní workshopu byla příprava společného článku a tvorba koncepce společného grantového projektu

Workshop byl realizován za finančního přispění  Projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, téma T21-01 - Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů.

Řešitel  tématu je doc. Vilém Neděla, vedoucí skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

chlord cesný

OBR:  zmrzlý roztok chloridu cesného

workshop

 

AV 21