Výzkum miniaturních děl pomocí pokročilé environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

V rámci tématu T21-02: Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany, projektu Strategie AV21, výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“,  se dne 23. 7. 2021 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil workshop s názvem Výzkum miniaturních děl pomocí pokročilé environmentální rastrovací elektronové mikroskopie.
Při setkání vědců ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové  techniky AV ČR, v. v. i. (dr. Vilém Neděla, dr. Eva Tihlaříková a další kolegové z vědecké skupiny), vědeckých pracovníků z Akademie výtvarných umění v Praze (dr. Janka Hradilová) a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.  (dr. David Hradil) byla diskutována problematika analýzy uměleckých děl pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a naplánovaná další vědecká spolupráce v oblasti materiálového průzkumu uměleckých děl pomocí EREM.
Workshop, kterého se zúčastnilo celkem šest účastníků, se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.
Řešitelem tématu č. 2. - Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany je dr. David Hradil, z ÚACH AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelem je dr. Vilém Neděla z ÚPT AV ČR, v. v. i.,  skupina Environmentální elektronové mikroskopie.

 

EEM  EEM

 

AV 21