Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie nové generace

Je téma přednášky, kterou představil v rámci Mikroskopických dnů (18. – 26. 5. 2021) pořádaných na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR.
Úvodní část přednášky byla věnována popisu principu činnosti, výhod a nevýhod klasické environmentální rastrovací elektronové mikroskopie při studiu převážně elektricky nevodivých a vlhkých biologických vzorků. V druhé části přednášky budou představeny nové metody, techniky a speciální instrumentace používaná při studiu vysoce citlivých vlhkých vzorků v nativním stavu, nebo živých vzorků pomocí pokročilé Environmentální rastrovací elektronové mikroskopie včetně dynamických in-situ experimentů a zobrazování těchto vzorků s vysokým rozlišením.
Přednáška byla realizována za finančního přispění  Projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, téma T21-01 - Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů.
Řešitel  tématu je doc. V. Neděla, vedoucí skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

AV 21

 

AV 21