Oblasti výzkumu

Koherenční optika

Interferometrická a optovl. instrumentace
Absorpční plynové kyvety pro laserovou spektroskopii
Laserové interferometry a refraktometry
Laserové normály délky
Interferometrie s polovodičovými lasery
Etalony optických frekvencí
Stabilizace frekvence polovodičových laserů
Laserové technologie
Pokročilé výkonové laserové technologie