Laserové normály délky

Poslední verze He-Ne-I2 normálu délky na vlnové délce 633 nm využívá nový návrh He-Ne výbojové trubice, která má podstatně prodlouženou životnost než je obvyklé, stabilizace frekvence laseru je provedena pomocí saturované absorpce na hyperjemné struktuře čar jódu 127I2 a plně počítačově řízenou elektroniku. Systém splňuje parametry laserového normálu, které jsou definovány mezinárodní komisí CIPM (Consultative comitee des poids et measures). Systém je pravidelně srovnáván se standardy BIPM (Bureau International des Poids et Measures) a jednotlivé výsledky jsou zaznamenávány a archivovány.

Výzkumná skupina: 
Interferometrická a optovl. instrumentace