Stabilizace frekvence polovodičových laserů

Pro určité aplikace laserů, jako jsou měření, interferometrie, spektroskopie, aj. jsou spektrální vlastnosti laserových zdrojů klíčové. Stabilizací lze dosáhnout větší přesnosti a větší koherenční délky.

Výzkumná skupina: 
Interferometrická a optovl. instrumentace