Etalony optických frekvencí

Požadavky na etalony (normály) optických frekvencí přibývají s novými aplikacemi laserů. Snahou metrologů je realizovat vysoce stabilní lasery na co nejvíce vlnových délkách, které mohou sloužit ke kalibraci jiných laserů, vlnoměrů a ostatních optických měřících přístrojů.

Výzkumná skupina: 
Interferometrická a optovl. instrumentace